Klachten en geschillen

Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Electro GP bv – Piot en de koper, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.
In het geval u een officiële klacht wenst duidelijk te maken verzoeken wij u deze aangetekend op te sturen naar onderstaand adres, met een kopie per mail naar  verkoop@piot.be .

Electro GP bv– Piot
Verbrandendijk 69
2070 Zwijndrecht
Electro GP – Piot verbindt zich ertoe een antwoord terug te sturen op elke klacht en dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht.

De Europese Commissie richtte een internetplatform op met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen: het Online Dispute Resolution-platform (ODR-platform). In geval van een geschil tussen de consument en de onderneming, dient de klant eerst te proberen het geschil in onderling overleg met de onderneming op te lossen.
Indien dit niet lukt, kan de klant zich richten tot het ODR-platform via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.